fbpx

Home פורומים מבוא לכלכלה ב מאקרו | המכללה למנהל מתי אני מכפיל ב- y או עושה mpc(1-t)?

 • מתי אני מכפיל ב- y או עושה mpc(1-t)?

  Posted by שיאן מורחיים on 19/05/2022 at 8:13

  אהלן ירון, שאלה –

  בפתרון של שאלה 2 בבוחן, עשית בהתחלה שהצריכה הפרטית מושפעת מהורדת המיסים והכפלת את הורדת המיסים כפול ה- mpc, שני שלבים אחרי אתה הכפלת את הצריכה הפרטית ב 0.8(1-0.2) כדי למצוא את השינוי בצריכה לאחר השינוי בתוצר.

  רציתי לוודא למה אתה עושה פעולות שונות בשני השלבים האלה, ואיך אני יכול לדעת מתי לעשות את הפעולה הראשונה ומתי השנייה?

  ירון טרבלוס השיב 1 month, 2 weeks ago 2 חברים · 1 השיב
 • 1 השיב
 • ירון טרבלוס

  Administrator
  19/05/2022 at 8:43

  היי שיאן!

  זאת שאלה מאוד נפוצה ולכן התייחסתי אליה באריכות בפרק של פונקציית הצריכה (פרק לפני המודל הקיינסיאני הפשוט).

  בכל זאת אני אענה לך כאן:

  אנחנו נכפיל בMPC כאשר מדובר בשינוי בהכנסה הפנויה YD (בדר”כ כאשר המיסים הקבועים ישתנו, הם ישפיעו בכיוון הפוך ובאותה העוצמה על YD, לכן נכפיל בMPC כדי לראות את השינוי ב-C)

  אנחנו נכפיל בMPC כפול 1 פחות t כאשר מדובר בשינוי ב-Y : הסיבה היא שאם Y גדל, הוא גם מגדיל את תשלום המיסים, מה שבסופו של דבר גורם לשינוי חלש יותר על הצריכה בסה”כ.

  לכן אם ההכנסה תעלה ב-100 והמס היחסי הוא 20% והנטייה השולית לצרוך היא 0.8

  ההכנסה עולה ב-100, המיסים יעלו ב-20, ההכנסה הפנויה תעלה ב-80

  לכן אפשר לקחת את השינוי בהכנסה הפנויה ולהכפיל ב-0.8 (ולקבל 64)

  או לקחת את השינוי בהכנסה ולהכפיל ב0.8 כפול 1 פחות 0.2 (ולקבל 64)

  הדרך השנייה קצת יותר מהירה, לכן אנחנו משתמשים בה.