fbpx

Home פורומים מבוא לכלכלה ב מאקרו | המכללה למנהל ערכים חיוביים ושליליים | חשבונאות לאומית

 • ערכים חיוביים ושליליים | חשבונאות לאומית

  Posted by ירון טרבלוס on 19/03/2022 at 14:37

  הG תמיד יהיה חיובי ?

  ה-G יכול להיות חיובי או אפס, לעולם לא יהיה שלילי.

  ה-G מייצג את הצריכה הציבורית (או בשמה השני, ההוצאה הציבורית), לכן לא יתכן שהממשלה תוציא סכום שלילי למען שירותים ציבוריים עבור התושבים. היא לא חייבת לספק שירותים (במצב זה G יהיה שווה אפס) אבל במידה והיא מספקת שירותים ציבוריים ההוצאה למימון השירותים הללו יהיו בגובה G.

  ירון טרבלוס השיב 3 months, 2 weeks ago 1 משתתף · 0 תשובות
 • 0 תשובות

Sorry, there were no replies found.