fbpx
 • ירון טרבלוס

  Administrator
  26/04/2022 at 6:23

  1 – כן, התוצר שאתה מוצא הוא התוצר של שיווי משקל

  התוצר הזה גם שווה לאוסף הביקושים (ככה למעשה מצאת אותו), לכן הוא יקיים את משוואת מקורות ושימושים.

  זה גם אותו התוצר שלוקח חלק בחישוב פער התוצר, פער התוצר מוגדר להיות המרחק בין התוצר בשיווי משקל לתוצר המקסימלי

  2 – יש רק MPC אחד, והוא מתוך ההכנסה הפנויה. הדגשתי את זה בסרטון לימוד בפרק של פונקציית צריכה. ה-MPC מוגדר להיות מתוך ההכנסה הפנויה. אם אנחנו רוצים לראות את ההשפעה של התוצר על הצריכה אנחנו צריכים להשתמש בMPC כפול 1 פחות המס היחסי, זה מאוד מבלבל בהמשך הדרך להגדיר שני MPCים שונים.